Vigeland
museet

Eng
Detalj av smijernsport i Vigelandsparken (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)

Smijernskunsten

Smijernskunsten til Gustav Vigeland fotografes tusenvis av ganger på Instagram, men mange som besøker Vigelandsparken, går bare forbi.

- Dette er selvstendige kunstverk, som besøkende ofte ikke tenker over er kunst. Det står stor respekt av dette smijernssarbeidet. Se en ekstra gang på portene neste gang du er i parken, oppfordrer Siri Refsum, gipsmakermester og skulpturkonservator ved Vigelandmuseet.

Hun er en av to konservatorer som har ansvar for konservering og vedlikehold av Vigelands kunst i Vigelandsparken. Ved første snø, er smijernsportene ekstra fine.

Historien

Gustav Vigelands arbeid med smijern til Vigelandsparken startet i 1923-24 da han tok kontakt med firmaet Bilgrei. Kunstsmed Alfred Mikkelsen påtok seg oppdraget med å utføre de fire første dragefeltene til det som i dag er deler av hovedporten til Vigelandsparken. Dragemedaljongene ble utstilt på Kunstindustrimuseet i 1927.

Vigelands egen smie

I 1928 etablerte Vigeland en smie utenfor sitt atelier, nært det som i dag er Vigeland-museet, mellom atelieret og Solheimsgata. Det var kunstsmed Alfred Mikkelsen ble sjef for smia. Vigeland tegnet først komposisjonen på millimeterpapir i størrelse 1:10, deretter tegnet en håndverker tegningen i full størrelse. Deretter kom Vigeland med sine justeringer, og basert på disse, laget smedene sine egne arbeidstegninger ved overføring på kalkerpapir.

Smia var innredet med tradisjonelt utstyr, ambolt og esse, men det ble også brukt moderne utstyr, som bormaskin og sveiseutstyr. I smia ble det benyttet alle typer industriproduserte standardjern. Smiing og sveising ble anvendt om hverandre. For å beskytte jernet mot rust, ble alle smijernsportene sandblåst og malt med blymønje og svart lakk. Deretter ble de montert i Vigelandsparken. I 1928 var det fem smeder som arbeidet i Vigelands smie og totalt tolv håndverkere som arbeidet direkte under Vigelands ledelse i hans atelier, som jobbet blant annet som gipsmakere eller steinhuggere.

Det hersket en stor gjensidig respekt mellom Vigeland, som ble kalt mesteren, og smedene.

- At Vigeland hadde så stor forståelse og respekt for deres arbeid, gjorde at smedene la ned ekstraordinær innsats da de utformet smijernsportene i Vigelandsparken. Smijernsornamentikken på portene i Vigelandsparken, er derfor av svært høy kvalitet, sier Refsum.

Ansvar for konservering i Vigelandsparken

Det er konserveringsavdelingen i Vigeland-museet, som har ansvar for bevaring av kunsten i Vigelandsparken. Tidligere ble alle smijernsportene behandlet med blymønje, men av helse- og miljømessige årsaker, brukes annen overflatebeskyttelse i dag.

Bymiljøetaten drifter Vigelandsparken og har ansvaret for blant annet beplantning og toaletter.

- Vi begynner med å skrape bort all synlig rust, før overflatebehandling av skadene, sier Refsum.
I år har en av smijernsportene på Monolittplatået blitt helmalt med et nytt, linoljebasert malingsystem, som har vist å ha gode egenskaper, både i laboratorieundersøkelser og utendørs.

Konservatorene ved Vigelandmuseet jobber ute i parken hver eneste sommer. De opplever at publikum tar kontakt og er interessert i konservering av kunsten.

Fakta om smijernsportene i Vigelandsparken:

Kilder:

Smijernsengel. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)
Smijernsengel. (Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigelandmuseet)