Nor

Vigeland
museet

IMG 2653 2

The collection / Permanent exhibition /

Helvete (1897)

Sentralt i denne helvetesvisjonen sitter Satan, omgitt av de fordømte. Helvetesporten av Auguste Rodin må ha virket inspirerende på kunstneren, mens det pessimistiske motivet er også uttrykk for hans eget mørke sinn på denne tiden. Relieffet var hovedverket på Vigelands separatutstilling i 1899, og ble innkjøpt til Nasjonalgalleriet i bronse. Den første utgaven av motivet, modellert i 1894, ble ødelagt av kunstneren selv.

Hell (1897). Photo: Vigeland Museum / Øyvind Andersen
Hell (1897). Photo: Vigeland Museum / Øyvind Andersen

Fabritius' engel (1899)

Gravmonument for familien Fabritius. Trolig bestilt av Jonathan Julius Aars Fabritius (1852-1916). Skulpturen i museet er i gips, mens marmorversjonen står på Vår frelsers gravlund.

Bestilleren ønsket monumentet utført i marmor, hvilket betød at engelen måtte ut på en lengre reise. Store marmorblokker lot seg ikke skaffe i Norge, og gipsmodellen ble derfor fraktet med båt til Genova og derfra til marmorbruddene i Carrara, hvor blant andre Michelangelo hadde tatt ut materiale til sine skulpturer. I Carrara ønsket man ikke bare å selge stein, men også ha inntekter fra grovhuggingen av skulpturene. Når så Vigeland fikk gipsmodellen i retur sammen med den uferdige statuen i marmor, utførte han selv finhuggingen. Samme omstendelige prosedyre ble fulgt for Vigelands øvrige marmorskulpturer, også portrettbystene.

1636 Øyvind Andersen

Ung mann og kvinne (1906)

Ønsket om anatomisk analyse og naturalistisk gjengivelse blir aldri et mål i seg selv for Vigeland. Han søker den indre opplevelse i forholdet mellom mann og kvinne. Skikkelsene står tett mot hverandre, men de ser like fullt forbi hverandre, tankefulle og i hver sin verden.

1866 grå bakgrunn Øyvind Andersen