Nor

Vigeland
museet

OKK VM C03 0889 001

The collection / Permanent exhibition /

Mann med kvinne i fanget (1897)

Vigeland modellerte dette motivet gjentatte ganger (i 1895, 1897, 1905 og 1914) og med forskjellige formale løsninger som viser hans kunstneriske utvikling. Etter hvert gis gruppen en stadig strengere og mer sluttet form. De to første ble støpt i bronse, mens den siste skulle hugges i granitt og er å finne i full størrelse ute foran museet.

0849 01 Øyvind Andersen

Mann med kvinne i fanget (1913)

I perioden 1913 til 1915 modellerte Vigeland en serie på 33 skulpturer i mellomstørrelse (høyde ca. 60-70 cm). I disse skulpturene har det inntruffet en tydelig stilendring i Vigelands kunst. Formen har blitt mer monumental. Figurene er uten detaljer, og komposisjonene kompakte.

OKK VM C03 0889 001