Nor

Vigeland
museet

VIGELAND print 21 Carsten Aniksdal

The collection / Permanent exhibition /

Niels Henrik Abel (1902)

I 1902 ble det utlyst en konkurranse om et portrettmonument over matematikeren Niels Henrik Abel (1802-1829). Vigeland utførte flere tegninger og plastiske skisser etter konkurransebestemmelsene, men endte til slutt med denne symbolske gruppen av den nakne heros båret frem av to genier. Billedhuggeren Ingebrigt Vik vant konkurransen med en klassisistisk sittende figur, men komiteen foretrakk til slutt Vigelands utkast. Det er en dramatisk tolkning av geniet på flukt gjennom tid og rom, båret av tankens og åndens genier i form av to svevende figurer. Monumentet er modellert i en høyde på 4 meter. Gruppen, som er støpt i bronse, ble plassert på en 8 meter høy granittsokkel i Slottsparken i 1908.

I salen finner du også fire av Vigelands skisser til Abelmonumentet. De tre minste er utført i 1902, mens Abel på høy sokkel (i det opprinnelig påtenkte høydeforhold) er fra 1907.


Abel monument (detail). Photo: Vigeland Museum / Carsten Aniksdal
Abel monument (detail). Photo: Vigeland Museum / Carsten Aniksdal
IMG 2640

Henrik Wergeland (1907)

Gipsoriginal til monument over forfatteren Henrik Wergeland (1808-45). Vigeland fikk bestillingen fra Wergelands fødeby Kristiansand i 1906. Monumentet er støpt i bronse og reist i Kristiansand og i Fargo, Nord-Dakota, USA.

1525 Øyvind Andersen

Camilla Collett (1909)

Norsk Kvinnesaksforening utlyste i 1902 en konkurranse om et monument over forfatterinnen og kvinne-saksforkjemperen Camilla Collett (1813-1895). Vigeland utførte en rekke tegninger og plastiske skisser, blant annet Camilla Collett som ung fra 1906, før han kom frem til det endelige utkastet som han betegnende kalte “I storm”. Det viser den aldrende og resignerte Camilla Collett, ensomt stående i den kalde vinden. Det var lenge uvisst om utførelsen av monumentet skulle overlates til billedhuggeren Ingebrigt Vik som også hadde laget et utkast, men til slutt valgte man Vigelands dramatiske tolkning. Monumentet ble støpt i bronse og avduket i Slottsparken i 1911.

Camilla Collett (1906). Photo: Vigeland Museum / Øyvind Andersen
Camilla Collett (1906). Photo: Vigeland Museum / Øyvind Andersen