Vigeland
museet

Eng
A K Dolven

A K Dolven

Seng

A K Dolven

seng, 2019

Fauskemarmor

Oslo Kommunes Kunstsamling

seng er det den gir seg ut for å være – en seng. Legg deg på den, lukk øynene eller se ut takvinduet.

Du ligger på en seng fylt av tid. Fauskemarmoren ble formet for mer enn 400 millioner år siden. A K Dolven (1953) henter den frem i lyset og lar oss føre den videre. Tenk også på at du finner søskensengene på OSL Gardermoen og på Campus Tromsø, Norges arktiske universitet UiT.

Dolven undersøker tid og vår fenomenologiske opplevelse av den i sine arbeider. Dette temaet er tilbakevendende i hennes kunst, der kroppslig kontakt med naturen fungerer som en inngang til å forstå tid, både som fenomen og materiale. Derfor inviterer Dolven til et sanselig møte mellom betrakter og marmorskulpturen seng.

A K Dolven har sitt virke i Oslo og Lofoten, Norge. Hun arbeider med ulike medier som maleri, fotografi, performance, installasjon, film og lyd. Et gjentakende tema i hennes arbeider er naturkrefter og hvordan disse påvirker menneskelige følelser. Hun balanserer mellom det monumentale og det minimale, det universelle og det intime. Menneskelige relasjoner og interaksjoner står sentralt i hennes arbeid, og mange av hennes performance-verk er samarbeidsprosjekter med andre.


Du kan sette eller legge deg på skulpturen.

Resized 20240603 1336451 IMG 6874 DDE0 BB5 A 64 E1 4 A8 B AA2 A 949059 E65 BB1 F4 E2 AD12 715 E 4 A7 E 8219 9 FE505 D5 A6 A5 422 E86 EA 5440 4511 A849 150543 DE9 BC8

Flere arrangementer