Vigeland
museet

Eng
Fra venstre: Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling

Eckbos Legat

Jubileums­utstilling

Eckbos Legat jubileumsutstilling

Sommeren 2023 viser Vigelandmuseet, i samarbeid med Eckbos Legat og Kulturbyrået Mesén, en gruppeutstilling med kunstnerne Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Utstillingen vises i sal 7, 11 og 12. Utstillingen markerer 100-års jubileet til Eckbos Legat. De fire kunstprosjektene er valgt ut blant 109 søkere. I løpet av utstillingsperioden vil juryen velge ut ett av prosjektene som mottar et stipend på 200 000 kroner.

I sal 7 viser Lin Wang (f. 1985) verket Still Life – Gaze from the East – et tredimensjonalt stillebensmaleri tolket gjennom et samtidsperspektiv fra Østen. Verket består av malte objekter i porselen satt sammen til en helhetlig installasjon. Med dette arbeidet ønsker Wang blant annet å belyse forskjellige aspekter ved Vesten og Østens felles historie. I samme rom vises også Einar Grinde (f. 1989) sitt verk Lånt hest må man snart stige av, bestående av flere oppblåsbare hester. Verket er inspirert Gustav Vigelands leireskulptur, Nidstang (1923), som viser en hest satt på stolpe med utskåret mannshode. Den ene hesten til Grinde er plassert på en pidestall, mens de andre ligger forkrøplet på gulvet rundt. De puster, i et individuelt tempo. Hans arbeid er dystopisk og sivilisasjonskritisk – men også humoristisk.

Installasjonen til Ellinor Aurora Aasgaard (f. 1991) og Zayne Armstrong (f. 1986) i sal 11 inneholder også elementer av sivilisasjonskritikk. The Grind er en scenisk installasjon som inviterer til refleksjon over det kunstnerne selv beskriver som «de hyperkommodifiserte, massemedierte og prestasjonsdrevne forholdene vi lever under».

Andrea Scholze (f. 1988) viser sine arbeider i sal 12, hvor hun inviterer oss inn i en verden bebodd av menneskelignende skikkelser i keramikk. Verksgruppen Kjenner på tilværelsen omhandler vårt indre følelsesliv og det som oppstår mellom oss. Skapningene frembringer eksistensielle refleksjoner omkring vår oppfatning av oss selv som en del av naturen, og hvordan denne opplevelsen har endret seg siden tidenes morgen.

De fire prosjektene finner sin fellesnevner i det å se til fortiden, både den nære og den fjerne, for å forberede oss på fremtiden. І denne fellesnevneren finner vi en humoristisk vri kombinert med et alvor det er verdt å reflektere over. Einar Grinde viser oss hesten. Det er ikke mange generasjoner siden den var det viktigste husdyret som bidro til opprettholdelsen av primærnæringene jordbruk og skogbruk. Så kom traktoren og skogsmaskinene. Andrea Scholze viser oss urmennesket, en tilstand vi meget vel kan bevege oss tilbake mot om ikke vi gjør alvorlige grep med vårt forbruk. Det er dette Aasgaard/Armstrong peker på і sin installasjon, nemlig vårt forbruk og forbrukersamfunn. Det er et varebytte som har beveget seg langt fra den økonomien Grinde peker på med sin bruk av hesten som symbolbærende element. Lin Wang representerer her blikket utenfra, hvor hun tematiserer hvordan Vesten historisk har både utvekslet og utnyttet sin posisjon for å oppnå handel i øst.

Om Eckbos Legat
Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål, bl.a. kunst og kultur.

Om juryen
Den kunstfaglige juryen består av Jarle Strømodden (juryleder), Ahmed Umar, Azar Alsharif, Kristine K. Wessel og Mona Gjessing.

Stipendmottaker
22. august ble det annonsert at Einar Grinde er mottaker av Eckbos Legat jubileumsstipend. Les mer her.

Eckbos Legat Jubileumsutstilling. Andrea Scholze. Foto: Sara Angelica Spilling. Einar Grinde. Foto: Sara Angelica Spilling. Eckbos Legat Jubileumsutstilling. Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong. Foto: Sara Angelica Spilling. Eckbos Legat Jubileumsutstilling. Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling.
Lin Wangs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Lin Wangs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Lin Wangs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Lin Wangs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Lin Wangs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrongs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrongs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrongs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrongs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrongs prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Einar Grindes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe. Andrea Scholzes prosjekt i Eckbos Legat jubileumsutstilling. Foto: Jon Gorospe.

Flere arrangementer